Vpis

Polna cena nadstandardnega programa od 1. 3. 2019

Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v vrtcu delno sofinanciran s strani lokalnih skupnosti. Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2011 so uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2013.

1. starostno obdobje

550 EUR

2. starostno obdobje

420 EUR

Cena, ki jo starši plačajo

Cene v posameznih plačilnih razredih so okvirne in postavljene glede na trenutno veljavno ceno v javnih vrtcih v Mestni občini Koper. Skladno z zakonom Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport financira vpis za drugega in nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, v višini cene, ki velja v javnih vrtcih.
V ceno programa so vključeni prehrana, pouk angleščine, izleti predvideni z letnim delovnim načrtom, delavnice in predavanja za starše.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge – za novo koledarsko leto je to vedno decembra, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec – dobijo pa jo za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri krajevno pristojnih Centrih za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Dohodkovni razredDohodek1. starostno obdobje2. starostno obdobje
1 (0%)do 18 %129,25 EUR97,00 EUR
2 (10%)nad 18 % do 30 %171,33 EUR129,3 EUR
3 (20%)nad 30 % do 36 %213,4 EUR161,6 EUR
4 (30%)nad 36 % do 42 %255,48 EUR193,9 EUR
5 (35%)nad 42 % do 53 %276,51 EUR210,05 EUR
6 (43%)nad 53 % do 64 %310,17 EUR235,89 EUR
7 (53%)nad 64 % do 82 %352,25 EUR268,19 EUR
8 (66%)nad 82 % do 99 %406,95 EUR310,18 EUR
9 (77%)nad 99 %453,23 EUR345,71 EUR

Obrazec za registracijo

Da bo vaš otrok lahko obiskoval Zasebni vrtec Račka, se s spletnim obrazcem prijavite v čakalno vrsto. V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o razpoložljivosti prostih mest.

Pokličite nas

040 / 625 843

Obiščite nas

Krpanova ulica 9

Kontaktirajte nas

vrtec@racka.net