Program

Play Video

Program

Kurikulum za vrtce je državni dokument, osnovan na analizah in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi spoznanja, da otrok dojame in razume svet celostno, da se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družabnost in individualnost.

Dvakrat tedensko program prav tako obogatimo z avdio-vizualnimi urami angleščine. Z uporabo izvirnih umetniških ilustracij, zabavnih prezentacij in prav za to napisanih besedil, melodij in glasbenih priredb, se malčki v obeh skupinah učijo pozdraviti, predstaviti, poimenovati živali, dele telesa, predmete, ter šteti v angleškem jeziku.

Zasebni Vrtec Račka

Kurikulum

Kurikulum za vrtce je oblikovan predvsem za t. i. dnevne programe ob upoštevanju posebnosti, ki jih na ravni organizacije življenja in dela in na ravni izbire ciljev, dejavnosti, pristopov in metod prinašajo različni programi. Tako v našem vrtcu nadgrajujemo Kurikulum z lastnimi metodami dela, ki postavljajo nove standarde varstva in vzgoje predšolskih otrok. Znanje in veščine si otroci pridobivajo skozi skupno in samostojno igro, interaktivne dejavnosti, izlete in druge projekte, ki jih izvajamo čez leto. Med njimi so tudi humanitarni projekti, s katerimi otroke spodbujamo k razmišljanju, da svet ni samo to, kar se dogaja okoli nas. Tako jih učimo razumevanja drugačnih življenjskih razmer, kjer ni vse idealno, spoštovanja, sočutja in darežljivosti.

Dvakrat tedensko program

Dvakrat tedensko program prav tako obogatimo z avdio-vizualnimi urami angleščine. Z uporabo izvirnih umetniških ilustracij, zabavnih prezentacij in prav za to napisanih besedil, melodij in glasbenih priredb, se malčki v obeh skupinah učijo pozdraviti, predstaviti, poimenovati živali, dele telesa, predmete, ter šteti v angleškem jeziku. Še več, ker učitelj uporablja najboljši, naravni način poučevanja, se otrok navadi tujega jezika v neposrednem okolju, si zapomni veliko besed ter razume in uporablja osnovne fraze. Razvojna psihologija ugotavlja, da je učenje tujega jezika najučinkovitejše ravno v zgodnjem otroštvu zaradi otrokove sposobnosti pomnenja. Kodiranje celo daljših besedil z glasbo in komunikacija v dinamičnem vsakdanjem okolju zagotavljajo najboljše rezultate.