Cena

Polna cena nadstandardnega programa od 1. 3. 2019 znaša:

1. starostno obdobje 550 EUR
2. starostno obdobje 420 EUR

Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v vrtcu delno sofinanciran s strani lokalnih skupnosti. Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2011 so uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2013.

Cena, ki jo starši plačajo za nadstandardni program za:

Dohodkovni razred Dohodek 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje
1 (0%) do 18 % 129,25 EUR 97,00 EUR
2 (10%) nad 18 % do 30 % 171,33 EUR 129,3 EUR
3 (20%) nad 30 % do 36 % 213,4 EUR 161,6 EUR
4 (30%) nad 36 % do 42 % 255,48 EUR 193,9 EUR
5 (35%) nad 42 % do 53 % 276,51 EUR 210,05 EUR
6 (43%)  nad 53 % do 64 % 310,17 EUR 235,89 EUR
7 (53%) nad 64 % do 82 % 352,25 EUR 268,19 EUR
8 (66%) nad 82 % do 99 % 406,95 EUR 310,18 EUR
9 (77%) nad 99 % 453,23 EUR 345,71 EUR

 

Cene v posameznih plačilnih razredih so okvirne in postavljene glede na trenutno veljavno ceno v javnih vrtcih v Mestni občini Koper. Skladno z zakonom Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport financira vpis za drugega in nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, v višini cene, ki velja v javnih vrtcih.

V ceno programa so vključeni prehrana, pouk angleščine, izleti predvideni z letnim delovnim načrtom, delavnice in predavanja za starše.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge – za novo koledarsko leto je to vedno decembra, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec – dobijo pa jo za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri krajevno pristojnih Centrih za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.